משלוח עד הבית חינם בקניה מעל ₪199
משלוח עד הבית חינם בקניה מעל ₪199

ליצור קשר בבית

Operation Regulations

תקנון הטבה

קנה 4 מוצרים קבל 2 מוצרים מתנה

 1. תקנון זה מסדיר את ההטבה אותה מעניקה אוז קוסמטיקס בע”מ (להלן: “החברה“). ההטבה כפופה להוראות תקנון זה ולתנאי השימוש של האתר.
 2. תקופת ההטבה: החל מיום 1.04.24 ועד ליום 30.04.23 או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.
 3. המוצרים הכלולים בהטבה: כל המוצרים שלצידם כתוב  משתתף במבצע קנה 4 קבל 2 מתנה.
 4. תנאי ההטבה: משתתף שירכוש באתר מוצרים המשתתפים בהטבה במהלך תקופת ההטבה יהיה זכאי לרכוש 4 מוצרים ממוצרי פלורמר ולקבל 2 מוצרים ממוצרי פלורמר מתנה.
 5. המספר המינימאלי של הפריטים בהטבה: 1000.
 6. אין כפל מבצעים והנחות.
 7. תנאים נוספים:
  1. במהלך תקופת ההטבה לא יחולו על המוצרים שמשתתפים בהטבה הנחות אחרות.
  2. כל זכות של משתתף בקשר עם ההטבה, היא אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.
  3. מימוש ההטבה באתר בלבד, בהתאם למוצרים הנמכרים באתר בלבד וזמינים בעת מימוש ההטבה.
  4. למען הסר ספק, יובהר כי המבצע יחול אך ורק על המוצרים הכלולים במבצע כהגדרתם בסעיף 3 לעיל והמבצע אינו חל על רכישה של כרטיס מתנה (GIFT CARD).
  5. אם תמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס להטבה, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
  6. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הוא לצורכי נוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה ככל שיימצא כי המשתתף הפר את הוראות תקנון זה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה החובה לנמק את החלטתה.
  8. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את ההטבה ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים או להפסיק והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הצורך במתן הסבר.

HAPPINESS IS YOUR COLOR

המועדון הצבעוני של פלורמר

הצטרפי
629 Overseas sales point
1312 Types of products
16+ Stores in Israel
נוסף למועדפים
המועדפים שלי
הפריט נוסף לסל
קנייה מהירה (₪0.00)
איפור
מוצרי איפור וקוסמטיקה חדשים
מוצרי קוסמטיקה וטיפוח במבצע
מוצרי טיפוח לאישה
אקססוריז
מוצרי טיפוח ואיפור
629 Overseas sales point
1312 Types of products
16+ Stores in Israel
ייעוץ אונליין עם מאפרת